TẦM NHÌN & SỨ MỆNH

Công ty cổ phần xây dựng AP Việt Nam mong muốn trở thành nhà cung cấp hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng nhà công nghiệp, khách sạn, khu nghĩ dưỡng, khu đô thị, APC luôn nỗ lực hết mình với khẩu hiệu VỮNG BƯỚC THÀNH CÔNG, XÂY MỌI CÔNG TRÌNH.

APC có sứ mệnh đem lại những giải pháp và dịch vụ xây dựng tốt nhất nhằm đáp ứng những kỳ vọng của khách hàng, giúp khách hàng đạt được mục tiêu trong chiến lược kinh doanh lâu dài.

Chúng tôi đánh giá sự thành công trên cơ sở thành công của khách hàng và đối tác liên quan. Sự thành công đó tất yếu phải dựa trên các yếu tố về chất lượng cao (Dịch vụ với chuẩn mực quốc tế), tính an toàn tại công trường, giá thành hợp lý và các giải pháp với tiến độ thích hợp