SỨC KHỎE – AN TOÀN LAO ĐỘNG – MÔI TRƯỜNG

Sức khỏe:

Đối với sự thành công của mỗi dự án, công ty đã thực hiện những nguyên tắc sau:

–  Sức khỏe và an toàn là ưu tiên hàng đầu

– Giữ cho khu vực và môi trường xây dựng sạch sẽ, gọn gàng và tổ chức tốt phù hợp với pháp luật và quy định

Môi trường

Chúng tôi đảm bảo các dự án của chúng tôi  tương thích với môi trường, chúng tôi không tàn phá tự nhiên bằng việc sử dụng các vật liệu hoặc thiết kế có hại với môi trường. Với mục đích bảo vệ môi trường, chúng tôi luôn nghiên cứu, tìm tòi ra các vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường trong suốt quá trình thi công xây dựng.

An toàn lao động

Chúng tôi tin rằng mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể bị ngăn chặn được tại mỗi dự án. Đối với tất cả các công trình của AP Việt Nam, chúng tôi xây dựng môi trường làm việc an toàn cao nhất có thể:

  • Đào tạo, tập huấn nội quy an toàn lao động đến từng cán bộ, công nhân làm việc tại công trường.

Mỗi nhân viên làm việc trên công trường xây dựng được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động.