GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Với vốn liếng và kinh nghiệm được tích lũy qua nhiều năm, Công ty Cổ phần xây dựng AP Việt Nam đã dựa trên những giá trị cốt lõi để xây dựng thương hiệu của mình.

  • Chất lượng: cam kết xây dựng những công trình với chất lượng thẩm mỹ cao, đạt tiến độ và an toàn, không ngừng đầu tư thiết bị hiện đại, luôn đi đầu trong việc áp dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào quản lý doanh nghiệp và thi công công trình, xem chất lượng là một nhân tố phát triển để tăng tính cạnh tranh và là một yếu tố của văn hóa doanh nghiệp
  • Chuyên nghiệp: Xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên có phong cách làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, giàu nhiệt huyết – giỏi chuyên môn
  • Sự tin cậy: Tính trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.
  • Tinh thần đồng đội: Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, hỗ trợ cùng nhau hướng đến mục tiêu chung
  • An toàn lao động: Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường. Mọi rủi ro tiềm ẩn đều có thể được ngăn chặn tại mỗi dự án.
  • Trách nhiệm xã hội: Cam kết đóng góp cho việc phát triển kinh tế bền vững, nâng cao chất lượng đời sống của cán bộ nhân viên, chia sẻ một phần trách nhiệm xã hội với cộng đồng